Online Poker Minsta höjning Freeze Play


Här är en NL ring drag som alla bör ha i sin arsenal. Det kallas den minsta höjningen frysa spela. Du måste vara heads-up för att använda den. Detta är en sen position, efter floppen flytta (men bara på floppen, inte på turn eller river). Flytten är att göra ett minimum höjning med en stark dragning och / eller en hyfsad hand som du vill ringa med, men vill helst inte se en mycket mer vadslagning från din motståndare. Read more

Poker Disciplin


Disciplin är en av de viktigaste ingredienserna i poker framgång. I själva verket, är disciplin eller rättare självdisciplin en hörnsten i framgång i nästan alla av livets sysselsättningar.
Har du någonsin hört talas om en framgångsrik, men odisciplinerade individ i något av dessa områden:
aktiemarknaden investera,
professionell spel, eller
professionella idrottare? Read more

1 48 49 50 51